Menzies College

Haka Waiata

Na Tane

Na Tane i piki ake ki te Toaihurewa

Ki te tiki i nga kete o te maatauranga

Ko te kete Tuauri

Ko te kete Tuatea

Ko to kete Aronui

 

Katahi ka hora ki te Ao kikokiko

Ki te Ao hurihuri o tatua tipuna

Ka hao te taura herenga tangata

Ko te wananga o Aotearoa